top of page

โครงการ ซีเนร่า ปันสุน

เส้นสีทอง.png
S__4284528.jpg

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 คณะอาจารย์และนักเรียนจาก โรงเรียนการบริบาล ซีเนร่า ได้สร้างความสุข และสิ่งดีๆ ให้กับสังคม ในโครงการ " ซีเนร่า ปันสุข "

LINE_ALBUM_ชุมชน_220928.jpg

โดยโครงการ " ซีเนร่า ปันสุข " ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 โครงการ " ซีเนร่า ปันสุข " เป็นโครงการที่นักเรียนจากโรงเรียนการบริบาล ซีเนร่า ได้ลงพื้นที่ในชุมชน ปฏิบัติการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ 

LINE_ALBUM_ชุมชน_220928_0.jpg

โรงเรียน การบริบาล ซีเนร่า เรามีความตั้งใจที่จะปลูกฝั่งให้นักเรียนรู้จักการเป็นผู้ให้ การมอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคม พร้อมกับได้สร้างประสบการณ์การปฏิบัติจริง เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้นักเรียนได้สัมผัสและเรียนรู้ ผ่านโครงการ " ซีเนร่า ปันสุข " 

bgweb.jpg
Untitled-1.png

เลขที่ 87 เดอะแจส สาขารามอินทรา ถนน ลาดปลาเค้า แขวง อนุสาวรีย์เขต บางเขนกรุงเทพมหานคร 10220
อีเมล : senera_school@jasasset.co.th

082-951-6632 / 065-252-5494 / 061-178-5449

tik.png
line-icon.png
facebook-icon.png
line-icon.png
bottom of page