top of page
bbbggg.jpg
bbgg.jpg

ชื่อประกาศนียบัตร   : หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

รับรองหลักสูตรโดย : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณะสุข (สบส)
                           

พนักงานดูแลผู้สูงอายุ

จะรับหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

เนื้อหาหลักสูตร

การดูแลผู้สูงอายุ ศึกษาความรู้ทั่วไปเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพ โรคกลุ่มอาการและปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การประเมินภาวะวิกฤต การช่วยชีวิต การปฐมพยาบาล การศึกษาสุขภาพองค์รวมและการดำเนินงานของสถานประกอบการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีทักษะในการพัฒนาและส่งเสริมให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการเรียนภาคปกติ

 • เรียนภาคทฤษฎีและปฎิบัติที่โรงเรียน 5 วัน/สัปดาห์ จำนวน 200 ชม.(วันจันทร์-ศุกร์)

 • ออกฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาลเฉพาะทาง หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 220 ชม.

 • เรียนจบพร้อมบรรจุเข้าทำงานทันที

สวัสดิการ ฟรี!

 • ชุดเครื่องแบบนักศึกษา

 • หอพักติดแอร์ฟรี

 • เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้เรียนฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม

 • คอร์สอบรมพิเศษ เช่น คอร์สอบรมภาษา,คอร์สอบรมบุคลิกภาพ เป็นต้น

 • ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทั้งในโรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ

รูปแบบการเรียนภาคพิเศษ

 • เรียนภาคทฤษฎีผ่านระบบลิขสิทธิ์ของโรงเรียนและปฎิบัติจริงกับอาจารย์ทุกวันเสาร์แรกของเดือน

 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาล/คลินิก/ศูนย์ดูแล 220 ชั่วโมง

 • เรียนจบพร้อมทำงานทันทีภายใน 3 เดือน

 

สนใจสมัครเรียน

ติดต่อสายด่วนโรงเรียน โทร 082-951-6632 /065-252-5494/061-178-5449 

Hello

My name is Alexa Young

 • ·    มีอายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป

 • ·    วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6/กศน./ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา

 • ·    ไม่จำกัดเพศ

 • ·    มีใจรักทางด้านงานบริการ

 • ·    ไม่ดูเกรดเฉลี่ย ไม่ต้องสอบเข้า

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ

 • เอกสารสำเนาการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล 2 ฉบับ(ถ้ามี)

 • ใบสำคัญ รด. ปี 3 จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ

IMG_4852_edited_edited.jpg
bgweb.jpg
Untitled-1.png

เลขที่ 87 เดอะแจส สาขารามอินทรา ถนน ลาดปลาเค้า แขวง อนุสาวรีย์เขต บางเขนกรุงเทพมหานคร 10220
อีเมล : senera_school@jasasset.co.th

082-951-6632 / 065-252-5494 / 061-178-5449

tik.png
line-icon.png
facebook-icon.png
line-icon.png
bottom of page