top of page
bbbggg.jpg
bbgg.jpg

ชื่อประกาศนียบัตร : หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก NA 840 ชั่วโมง

รับรองหลักสูตรโดย : กระทรวงศีกษาธิการ

พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล

จะรับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยต่อจากพยาบาล และเน้นหน้าที่หลักไปที่ดูแลผู้ป่วยพื้นฐาน โดยต้องจบการเรียนหลักสูตร การดูแลเด็ก และผู้สูงอายุ จากสถาบันโรงเรียนการบริบาลที่ผ่านการรับรอง 

เนื้อหาหลักสูตร

การดูแลผู้สูงอายุ ศึกษาความรู้ทั่วไปเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพ โรคกลุ่มอาการและปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การประเมินภาวะวิกฤต การช่วยชีวิต การปฐมพยาบาล การศึกษาสุขภาพองค์รวมและการดำเนินงานของสถานประกอบการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีทักษะในการพัฒนาและส่งเสริมให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การดูแลเด็กเล็ก ศึกษาความรู้ทั่วไปของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก การดูแลเด็กทารก การทำความสะอาดร่างกาย การอุ้ม รวมไปถึงการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคและกลุ่มอาการที่พบบ่อยในเด็ก การจัดสิ่งแวดล้อมและการป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก การบริหารยาในเด็กและการให้นมแม่

รูปแบบการเรียนการสอน (ภาคปกติ)

 • เรียนภาคทฤษฎีและสาธิตที่โรงเรียน 5 วัน/สัปดาห์ จำนวน 420 ชม. (วันจันทร์-ศุกร์)

 • ออกฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน/คลินิก/ศูนย์ดูแลต่าง  (2-3 เดือน)

 • ฝึกงานพร้อมทำงานในโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการนั้นได้เลย สามารถเลือกได้ทั้งสถานที่ฝึกและที่ทำงาน

 • เรียนจบพร้อมทำงานทันทีภายใน 6 เดือน

สวัสดิการสำหรับนักศึกษา (ภาคปกติ) มีดังนี้

 • ชุดเครื่องแบบนักศึกษา

 • หอพักนักเรียนห้องแอร์

 • มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้เรียนฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม

 • คอร์สอบรมพิเศษ เช่น คอร์สอบรมภาษา,คอร์สอบรมบุคลิกภาพ เป็นต้น

 • ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทั้งในโรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ

 

รูปแบบการเรียนภาคเรียนพิเศษ

 • เรียนภาคทฤษฎีผ่านระบบลิขสิทธิ์ของโรงเรียนและปฎิบัติจริงกับอาจารย์ทุกวันเสาร์แรกของเดือน

 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาล/คลินิก/ศูนย์ดูแล

     เรียนจบพร้อมบรรจุเข้าทำงานทันที

 

สนใจสมัครเรียน

ติดต่อสายด่วน โทร 082-951-6632 / 065-252-5494 / 061-178-5449 

Hello

My name is Alexa Young

 • มีอายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6/กศน./ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา

 • ไม่จำกัดเพศ

 • มีใจรักงานบริการ มุ่งมั่นตั้งใจ

 • ไม่ดูเกรดเฉลี่ย ไม่ต้องสอบเข้า

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ

 • เอกสารสำเนาการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล 2 ฉบับ (ถ้ามี)

 • ใบสำคัญ รด. ปี 3 จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ

IMG_4852_edited_edited.jpg
bgweb.jpg
Untitled-1.png

เลขที่ 87 เดอะแจส สาขารามอินทรา ถนน ลาดปลาเค้า แขวง อนุสาวรีย์เขต บางเขนกรุงเทพมหานคร 10220
อีเมล : senera_school@jasasset.co.th

082-951-6632 / 065-252-5494 / 061-178-5449

tik.png
line-icon.png
facebook-icon.png
line-icon.png
bottom of page